ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η εμπειρία μας σε μελέτη και κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μας δίνει την δυνατότητα να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε βιοτεχνικά κτίρια (συμβατικά-μεταλλικά) με την εγγύηση της Decoδομή. Κτίρια Logistics, επαγγελματικές αποθήκες και χώροι διασκέδασης και εστίασης μελετώνται από το πολεοδομικό μας τμήμα και παραδίδονται στο σχεδιαστικό μας τμήμα, για να γίνει η κατάλληλη μελέτη για την χρήση αλλά και για την τοποθεσία.