ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • null

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ

  • Προκατασκευασμένες κατοικίες από 720 € /τ.μ. με το κλειδί στο χέρι. Με χρήση της Σουηδικής και της Φινλανδικής ξυλείας ως κύριο δομικό υλικό, καθιστά την κατοικία πλήρως οικολογική αφού στην κατασκευή σπιτιών η αντικατάσταση των συμβατικών δομικών υλικών από το ξύλο, μειώνει κατά 1,1 τόνους ανά κυβικό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας της τοιχοποιίας (ο οποίος φτάνει ακόμα και 0,11 W/m2K και επιτυγχάνει μείωση κατανάλωσης ενέργειας 75%-80% σε σχέση με τη συμβατική τοιχοποιία), μπορούν αποδεδειγμένα να τεκμηριώσουν γιατί σπίτια της εταιρείας έχουν ήδη λάβει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Α! Κάθε τοίχος κλείνει αμφίπλευρα με ξυλιά της OSB της LP, εκτοξεύοντας τις μηχανικές αντοχές του τοίχου. Ενδιάμεσα της  φέρουσας τοιχοποιίας τοποθετείται ορυκτοβάμβακας. Εξωτερικά επενδύεται με το σύστημα θερμοπρόσοψης με διογκωμένη πολυστερίνη και εσωτερικά με γυψοσανίδα. Τα υλικά της τοιχοποιίας προσφέρουν εξαίρετη θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντίσταση στη φωτιά (κατηγορία Α1 -άκαυστα υλικά).  Επίσης αυτό που κερδίζετε με τις προκατασκευασμένες κατοικίες είναι ο μικρός χρόνος παράδοσης  καθώς και η μείωση των ημερομισθίων ΙΚΑ  κατά τα 2/3 σε σχέση με την συμβατική κατασκευή.
  • Συμβατικές κατοικίες από 900€ /τμ. με το κλειδί στο χέρι. Η κατασκευή αποτελείται από τη θεμελίωση, τα υποστυλώματα, τους δοκούς και την πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εξωτερική τοιχοποιία είναι διπλή δρομική από τούβλο και η εσωτερική απλή δρομική. Τα επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά είναι ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριών στρώσεων. Σε όλη την κατασκευή τοποθετείται θερμομόνωση ώστε να έχετε ένα ενεργειακό κτίριο.
 • null

  ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

  • Μελέτη, σχεδίαση, έκδοση και προοπτική απεικόνιση από 70€/τ.μ. δομούμενης επιφάνειας. Η Οικοδομική Άδεια/Άδεια Δόμησης είναι μια έγκριση που πρέπει υποχρεωτικά να λάβετε, εφόσον σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια νέα κατοικία, είτε προκατασκευασμένη είτε συμβατική αλλά και για αρκετές ακόμα εργασίες όπως: η προσθήκη ενός τμήματος σε υφιστάμενη κατασκευή, οι εργασίες εκτεταμένης επισκευής ή ενίσχυσης ενός κτηρίου,η αλλαγή χρήσης μιας κατασκευής (π.χ. από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο),η αντικατάσταση στέγης, καθώς και η κατεδάφιση ενός κτηρίου. Ανάλογα με το είδος των εργασιών χρειάζεται να εκδοθεί έγκριση μικρής κλίμακας ή έγκριση 48ωρης ενημέρωσης όπως η συντήρηση στεγών, η αλλαγή & οι επισκευές δαπέδων ,  οι εσωτερικές επισκευές μικρής έκτασης, η αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα κλπ.
 • null

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 3D ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

  • Το μελετητικό μας τμήμα σας σχεδιάζει και σας προσφέρει σε τρισδιάστατη απεικόνιση την κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Με τελευταίας έκδοσης σχεδιαστικά προγράμματα σας αποδίδουμε το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα.
 • null

  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  • Το τμήμα στατικών μελετών της εταιρείας μας, σας παρέχει την στατική μελέτη που απαιτείται για την κατασκευή σας. Η εμπειρία σε ιδιαίτερα δύσκολα έργα, μας δίνει την βεβαιότητα ασφαλούς εκπόνησης της στατικής μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τους απαιτούμενους υπολογισμούς και ελέγχους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού.
 • null

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  • Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες  αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας, θερμομόνωσης κλπ  κατοικιών, καταστημάτων και άλλων κτιρίων.  Στις μελέτες που συντάσσουμε, πέρα από τη λειτουργικότητα και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων προς εγκατάσταση, φροντίζουμε το σύνολο των προδιαγραφών να πληρεί τους εκάστοτε κώδικες που απαιτεί η σύγχρονη νομοθεσία. Επίσης αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις εκάστοτε υπηρεσίες.
 • null

  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

  • Οι πεπειραμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσουν την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Ερχόμαστε στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και αν πληρεί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας. Αναλαμβάνουμε, όπου απαιτείται, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την έκδοση αλλαγής χρήσης, την νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.
 • null

  ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

  • Εύκολα, γρήγορα και με το ελάχιστο κόστος σας εκδίδουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό της κατασκευής σας.
 • null

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

  • Διαρκής μελέτη νέων υλικών και η εφαρμογή αυτών σε ιδιαίτερα απαιτητικές κατασκευές μας δίνουν την δυνατότητα να σας προτείνουμε με πολύ οικονομικά πακέτα την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Δυνατότητα αποπληρωμής με άτοκες δόσεις μέσω τραπεζικών συναλλαγματικών (γραμμάτιων).
 • null

  ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  • Δίνουμε την δυνατότητα στον πελάτη μας να νομιμοποιήσει την κατοικία του με υπαγωγή στο Ν.4495/2017

   

 • null

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  • Άδειες δόμησης, βεβαίωση μηχανικού, ρύθμιση αυθαιρέτων, τοπογραφικά διαγράμματα, άδειες λειτουργίας, αρχιτεκτονικές-στατικές μελέτες, μελέτη και σχεδίαση είναι το πακέτο που προσφέρουμε για να έχετε την δυνατότητα να μας αναθέσετε όλη την διαδικασία πριν και κατά την κατασκευή.